Bouwkundige keuring standaard vermeld in koopovereenkomst

Bouwkundige keuring standaard vermeld in koopovereenkomst

Sinds begin 2018 staat een bouwkundige keuring als ontbindende voorwaarde vast in de koopovereenkomst. Maar wat betekend dat precies? Lees verder en wij leggen het uit!

Wat houdt het voorbehoud van bouwkundig keuring in?

Wanneer u een bouwkundige keuring als voorbehoud opstelt in de ontbindende voorwaarden, kunt u als koper de koopovereenkomst ontbinden. Dit kunt u alleen doen wanneer uit het bouwkundig rapport blijkt dat bijvoorbeeld herstelwerkzaamheden van de woning meer gaan kosten dan afgesproken met de verkoper. Het gaat dan wel om direct noodzakelijk herstel. De koper en verkoper moeten vooraf een bedrag bespreken en dit vastleggen in de koopovereenkomst.

Als u de koopovereenkomst wilt ontbinden op grond van de uitvoering van een bouwkundige keuring, moet er een kopie van het rapport bijgevoegd worden.

Het aanvragen van een bouwtechnische keuring

Wanneer het koop of verkoopproces al is opgestart, kan de koper een keuring aanvragen bij een erkend bureau.  Hij hoeft niet fysiek aanwezig te zijn als het bureau bezig is met de keuring, maar natuurlijk is het wel nuttig als de koper ook zelf de potentiĆ«le woning ziet en ervaart voor hij besluit het te kopen. Zo wordt hij behoed voor niet zichtbare gebreken.  De verkoper is aan de andere kant ook niet verplicht een keuring te laten uitvoeren. Waar hij wel toe verplicht is, is om alle gebreken waar hij mee bekend is, aan de koper of de makelaar door te geven.  Uiteindelijk weet de koper wat hem te wachten staat en kan hij het resultaat van de keuring gebruiken in het onderhandelingsproces.

Waar wordt ernaar gekeken

Tijdens zo een bouwtechnische keuring wordt er gekeken naar alle zichtbare elementen van een pand.  Zoals elektra, maar men kijkt ook naar de staat van de kozijnen, de ramen en deuren. Metselwerk en ook het schilderwerk vormen onderdeel van zo een keuring. Men kijkt naar de staat waarin de eerdergenoemde onderdelen zich bevinden. Bijvoorbeeld is een goed werkend elektrische meterkast een van deze zaken waar men naar kijkt.  Als deze niet goed werkt, kan er bijvoorbeeld brand ontstaan of stroomfluctuaties of er kan regelmatig stroom uitvallen.   Al bent u niet van plan op kort termijn uw huis te verkopen is het toch wel nuttig om te zorgen voor een goed functionerende meterkast. 

Leave a reply