Inboedelverzekering

Denk je er wel om dat je bij zowel je huur- als je koophuis een inboedelverzekering afsluit? Op die manier verzeker je alle roerende zaken die tot het huishouden behoren. Roerende zaken zijn zaken die je zonder dat je schade hoeft te maken uit je huis kunt verwijderen. Voor de duidelijkheid: een keuken valt hier dus niet onder, wel zaken als de koelkast en de diepvries.

Bezittingen van iemand anders
Onder de inboedel en dus ook onder de inboedelverzekering vallen wel zaken als banken, tafels, geluidsinstallaties, de koelkast en de wasmachine. Je kunt deze zaken tegen een maximumbedrag verzekeren. Mocht je een dure collectie sieraden, kostbare elektrische apparatuur of andere zeer waardevolle spullen in je huis hebben staan, dan moet je je dus aanvullend verzekeren. Onder de inboedelverzekering vallen ook schade aan bezittingen van iemand anders (tot een bepaalde maximale waarde) en apparaten waarvan de leveranciers van water, gas en elektra eigenaar zijn. Ook tuin en beplanting vallen onder de inboedelverzekering. Uiteraard valt schade door normaal huishoudelijk gebruik of schade die ontstaan is door opzet, eigen schuld of roekeloosheid niet onder de inboedelverzekering.

Hoe hoog is de dekkingswaarde?
Heb je een inboedelverzekering afgesloten dan krijg je door de verzekeraar een bedrag uitgekeerd bij schade, als die schade is ontstaan door onvoorziene omstandigheden als onder meer storm, brand door ontploffing of door blikseminslag, water, stroomuitval en neerslag.  Bij het afsluiten van een inboedelverzekering is de dekkingswaarde erg belangrijk. Meestal wordt bij schade gekeken naar de geschatte waarde van de inboedel. Soms ben je te laag verzekerd, soms te hoog en bij bepaalde verzekeraars mag je zelf de verzekerde waarde bepalen, al is dat eerder uitzondering dan regel. De dekkingswaarde is dus het cruciale aspect bij een inboedelverzekering. In vrijwel alle gevallen is het lastig om de inboedel op de juiste waarde te schatten. Online vind je gelukkig voldoende handige tools die je heel goed verder kunnen helpen, waaronder de inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars.

Indexatie-mogelijkheid: verzekering gaat elk jaar omhoog
Ben je eenmaal verzekerd, check dan regelmatig of de waarde nog overeenkomt met je inboedel. Meestal krijg je met de jaren steeds meer waardevolle spullen in je huis. Daarom bieden veel verzekeraars een indexatie-mogelijkheid. In dat geval gaat de verzekering per jaar automatisch met een aantal procenten omhoog.

Hoe lager het eigen risico, hoe hoger de premie
Een ding is zeker: er zijn heel veel verzekeraars die een inboedelverzekering aanbieden. Voor je zomaar een verzekeraar kiest, is het goed de verzekeringen en de verzekeraars met elkaar te vergelijken en te kijken welke verzekering het best bij jouw specifieke situatie past. Bovendien is vergelijken zeer de moeite waard, want er zijn nogal wat verschillen tussen de premies die de verschillende verzekeraars aanbieden. Als je een inboedelverzekering afsluit, houd dan wel rekening met een eigen risico die standaard honderd euro bedraagt. Je kunt overigens zelf het bedrag van de eigen risico verlagen of verhogen. Daarna geldt dat hoe lager je eigen risico is, hoe meer premie je betaalt en uiteraard geldt dit ook andersom.

Leave a reply